Telefon:
94 721 3000
E-mail:
biuro@audio-marketing.pl
Opis zdjęcia „Wystarczą tylko minuty aby przekonać się jak skutecznie wykorzystać przestrzeń dźwiękową. Pozostaną lata aby czerpać z niej zyski.”

Submenu

Fakty

Dobrze dobrana muzyka sprzedaje

Właściciele dobrych sklepów i zakładów usługowych wiedzą nie od dziś, że muzyka podnosi sprzedaż, ale odtwarzając ją powinni pamiętać o obowiązkowych opłatach na rzecz Organizacji Zbiorowego Zarządzania.

czytaj więcej

Wyobraźnia na usługach reklamy

Reklamy mają na celu skłonić konsumenta do wyboru produktu i jego kupna. Twórcy reklam posługują się rozmaitymi środkami oddziaływania.

czytaj więcej
Muzyka w sklepieMuzyka w sklepie
Muzyka w hoteluMuzyka w hotelu
Muzyka w galeriiMuzyka w galerii
Muzyka w kawiarniMuzyka w kawiarni

Opłaty związane z emisją utworów słowno – muzycznych w miejscach publicznych dzielimy na 2 części:

a) Pierwszą opłatę stanowi kwota miesięczna ustalana na podstawie Umowy zawartej z naszą firmą, gdzie kompleksowo zostają ustalone wszelkie czynności, związane z przygotowaniem, emisją, nadzorowaniem, aktualizacją programu muzycznego i wszystkiego, co ma merytoryczny charakter odtwarzania audycji radiowej. Cena ustalana jest indywidualnie w każdym przypadku:

  • czy obsługa dotyczy jednego obiektu, czy sieci obiektów (sklepów)?
  • czy emitowana muzyka ma mieć charakter pełny (komercyjny), czyli wyselekcjonowane przeboje muzyki rozrywkowej (konieczny uregulowany stosunek do ZAiKS, STOART i ZPAV) czy muzyka niekomercyjna, autorów niezrzeszonych, często instrumentalna (z licencją na bezpłatne odtwarzanie)
  • intensywności przekazu reklamowego
  • wyboru standardowej opcji świadczenia usługi lub innowacyjnych opcji dodatkowych

b) Drugi koszt miesięczny (niezależny od naszej Oferty) ustalany jest z przedstawicielem jednego ze Związków/Stowarzyszeń, które pobierają opłaty za emisję utworów muzycznych z tytułu publicznego odtwarzania. Należą do nich: ZAiKS, STOART oraz ZPAV. W przypadku braku opłat do ZAIKS-u czy ZPAV-u, kwota uiszczana jest najczęściej w postaci comiesięcznej, stałej opłaty (ryczałtu), regulowanej głównie przez powierzchnię obiektu handlowego oraz charakter działalności i najczęściej negocjowana/ustalana z przedstawicielem.

Stawki oraz opłaty zostały opisane w tu: Od czego zależy koszt?

Zapraszamy do kontaktu, podpowiadamy konkretne rozwiązania w jaki sposób wynegocjować korzystną stawkę. W przypadku konkretnego zlecenia podejmujemy działania negocjacyjne, a klient ograniczy się wyłącznie do podpisania Umowy.

Wbrew utartym opiniom, stawki nie są wysokie, a ich regulacja gwarantuje pewne i bezkompleksowe odtwarzanie nagrań w każdym miejscu. Poniżej zamieszczamy link, pod którym

W przypadku szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny lub drogą email: biuro@audio-marketing.pl